ป้ายกำกับ ในหลวง

เรื่องเล่าของพี่แดง ผู้นำศาสตร์พระราชามาใช้ได้จริง

Hand with full soil
จากแม่ค้าส้มตำ สู่ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำ “ศาสตร์พระราชา” มาปรับใช้ โดยการปลูกผักกินเองจนสามารถต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของ “เมืองแห่งสุขภาวะ”