วิ่งเชียงของ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทย – ลาว

ในช่วงเวลานับจากปี 2555 เป็นต้นมา ประชาชนไทยมีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคน สู่ 12 ล้านคน ซึ่งทำให้วงการวิ่งคึกคักเป็นอย่างมาก และยังชักชวนประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง “งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship” นับเป็นอีกงานที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชาวไทย และเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – ลาว อีกด้วย

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

“ในปี 2560 คนไทยมีกิจกรรมทางกายร้อยละ 72.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6” ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงข้อมูลถึงจำนวนของคนไทยที่มีกิจกรรมทางกาย ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยการวิ่ง โดยในแต่ละปี สสส. ได้สนับสนุนงานวิ่งกว่า 200 โครงการ นอกจากงานวิ่งที่มีจำนวนมากแล้ว อยากเห็นงานวิ่งที่ได้มาตรฐานทั้งด้านความปลอดภัย ระบบการดูแลนักวิ่งที่ดี และสร้างความประทับใจให้กับงานวิ่ง ซึ่งงานวิ่งที่เชียงของเป็นงานที่มีจุดขายทั้งด้านธรรมชาติอันสวยงาม การมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงถือเป็นอีกหนึ่งงานต้นแบบที่ทุกคนจะมีความสุขและได้สุขภาพที่ดีกลับไป  

ทางด้านนายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ผู้จัดโครงการ งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship กล่าวถึงจุดเด่นของงานวิ่งในครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทย วิ่งข้ามไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของกลางสะพานข้ามแม่น้ำโขง สูดอากาศอันบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติ และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการวิ่งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแบบนี้

“งานนี้จัดขึ้นโดยไม่หวังกำไร เพราะกำไรของเราคือความสุขของทุกคนที่ได้มาวิ่ง” พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย และประธานที่ปรึกษาโครงการ งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ได้นำประสบการณ์จากผู้ที่เคยจัดงานวิ่งมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานประทับใจ นำไปบอกต่อและกลับมาอีกครั้งในปีถัดไป นอกจากนี้ทาง สปป.ลาว ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อโชว์ศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้วยการทำความสะอาดถนนและตกแต่งประดับด้วยธงสองข้างทางเพื่อต้อนรับนักวิ่งจากไทยอีกด้วย

“งานวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว ถือเป็นงานวิ่งที่มีมนต์ขลังและมีเสน่ห์” อาจารย์สถาวร จันทร์ผ่องศรี หรือครูดิน อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย กล่าวถึงงานวิ่งครั้งนี้ว่า ทุกงานวิ่งจะมีจุดสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความประทับใจ ซึ่งงานในครั้งนี้มีพระอาจารย์เอกชัยเป็นผู้จัด จึงทำให้เป็นงานวิ่งที่มีมนต์ขลัง และเอกลักษณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งของไทย นอกจากนี้ยังเป็นงานวิ่งที่เชื่อมโยงกับฝั่งลาว จึงอยากให้นักวิ่งมาร่วมสัมผัสความประทับใจครั้งแรกร่วมกัน

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

“จอมบึงมาราธอน” มาราธอนไทย ในตำนาน

เพื่อสานต่อตำนานในระดับสากล และเปิดศักราชใหม่แห่งการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ผสมผสานมิตรภาพและความอบอุ่นของชุมชนชาวจังหวัดราชบุรี “จอมบึงมาราธอน” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มาราธอนไทย…ในตำนาน” (The Legend Marathon)

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับงานจอมบึงมาราธอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกมาบูรณาการใช้กับงานวิ่งจอมบึง และสิ่งสำคัญที่ สสส. ได้มีส่วนขับเคลื่อน คือ การผลักดันเชิงนโยบายผ่านยุทธศาสตร์ในการใช้ความรู้การสื่อสารรณรงค์ และหนุนเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ

ด้าน ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ข้อมูลว่า การจัดงานที่ใช้ชื่อว่า “มาราธอนไทย ในตำนาน” เพราะนอกจากการนำตำนานที่ถูกเล่าขานมาเป็นธีมหลักของงานแล้วยังเป็นการสร้างตำนานใหม่ให้กับงานวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ด้วย เช่น
การได้สร้างสัมพันธ์ไมตรีร่วมกับประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาส 130 ปี
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยจะมีอาจารย์จาก University of Tsukuba มาสอนวิชามาราธอนมาร่วมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ และการประชุมวิชาการพูดคุยเรื่องก้าวต่อไปของจอมบึงมาราธอนสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเปิด School of Marathon ในอนาคต รวมทั้งในปีนี้ได้มีสร้างตำนานใหม่ของจอมบึงมาราธอนด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นเข้ากับการวิ่งนั่นคือ “การเปลี่ยนโล่และเหรียญรางวัลให้เป็นรูปโอ่งมังกรซึ่งถึงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี

ขณะที่คุณอัญชลี ถนัดกตัญญู ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์นม บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของงานจอมบึงมาราธอน กล่าวว่า “การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิต และคนไทยก็หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น โดย สสส. เป็นหนึ่งในผู้นำที่สนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสออกมาทำกิจกรรมนี้ ซึ่งเมจิไทยก็ได้สนับสนุนงานวิ่งกับจอมบึงมาราธอนมาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับกิจกรรม “จอมบึงมาราธอน” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chombuengmarathon.com

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

ที่มา : จอมบึงมาราธอน 61 “มาราธอนไทย ในตำนาน”