เคล็ดลับเยียวยาผู้ติดการพนัน

แม้ว่าฟุตบอลโลกจะจบลงไปแล้ว แต่การทำงานเพื่อหยุดพนันยังต้องดำเนินการต่อไป เนื่องจากผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการพนันอื่น ๆ ที่ยังต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริง

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

ยังมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะการเล่นพนันฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่ไม่นิยมเล่นคนเดียว แต่นิยมเล่นเป็นสังคมและกลุ่มเพื่อน ในขณะที่การเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์เปรียบเหมือนการเล่นคนเดียว แม้ว่าจะทันสมัยกว่าแต่เยาวชนบางส่วนชอบเล่นแบบหลายคน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะจับกลุ่มและพนันร่วมกัน

นอกจากการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์แล้ว ยังมีการเล่นพนันออนไลน์ในรูปแบบอื่นอีก เช่น การเล่นไพ่ออนไลน์ ที่มีสัดส่วนไล่เลี่ยกับการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ และถึงแม้ว่าเกมการแข่งขันจะจบ แต่การพนันยังไม่จบ เพราะว่าผู้เล่นพนันยังมีหนี้สินที่ต้องชดใช้คืน โดยสถิติจากเทศกาลฟุตบอลยูโรครั้งที่แล้วพบว่า เยาวชนเป็นหนี้เฉลี่ย 2 พันบาทต่อคน และแก้ปัญหาโดยการขอพ่อแม่ แต่ไม่บอกเหตุผลที่แท้จริง หรืออาจนำทรัพย์สินที่มีไปแลกเปลี่ยนเพื่อชดใช้หนี้

“การจัดการปัญหาของการเล่นพนันไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเท่านั้น แต่ปัญหาของการพนันมีอยู่ตลอดทั้งปี เพียงแต่ว่าเทศกาลจะทำให้คนหันมาสนใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหา

วิธีการช่วยเหลือผู้ติดพนันบอลด้วยความรัก หรือเทคนิค L-O-V-E

  • L – listening การรับฟังอย่างใส่ใจและฟังอย่างไม่ตัดสิน
  • O – open-ended question ถามถึงผลที่ตมมาทั้งก่อนและหลังการเล่นการพนัน รวมถึงผลเสียที่ตามมาจากการเล่นพนัน
  • V – pros VS cons พูดคุยถึงข้อดีและข้อเสียของการพนันว่ามีอะไรบ้าง
  • E – efficacy ให้กำลังใจที่เปรียบเสมือนการสนับสนุนให้ผู้ที่เล่นการพนันเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถเลิกเล่นการพนันได้

โฆษณาแฝงอยู่ตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ไลน์ และยูทูป ที่เป็นช่องทางแรกที่จะนำไปสู่เว็บไซต์พนันโดยตรง และได้ฝากข้อเสนอไปถึงสามภาคส่วนได้แก่ 1. ภาครัฐ ควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความก้าวทัน และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2. ภาคประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อรู้เท่าทันบุตรหลาน และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังให้กับเจ้าหน้าที่ และ 3. ภาคสื่อมวลชน ควรนำเสนอข่าวผลกระทบที่เกิดจากการพนันอย่างมีจริยธรรม ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

สรุป

ปัญหาที่เกิดจากการพนันก็ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ติดพนันต่อไป เนื่องจากมีผู้ติดหนี้สินที่เกิดจากการพนัน รวมไปถึงสภาพจิตใจของเยาวชนไทยเสพติดพนันที่ต้องได้รับการเยียวยา ดังนั้นถึงแม้ว่าฟุตบอลโลกจะจบ แต่การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้เยาวชนและสังคมไทยปลอดภัยจากภัยพนัน

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

ชวนเยาวชนตระหนักพนันบอล

 ‘กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน’ กีฬาฟุตบอลถือเป็นหนึ่งกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเทศกาลฟุตบอลโลกที่แฟนกีฬาทุกคนรอคอย และติดตามผลการแข่งขันมากมาย แต่ภัยร้ายที่แฝงมากับเทศกาลใหญ่นั่นคือการพนัน ที่จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

 โลกอินเทอร์เน็ตทำให้มีการพัฒนา ที่เราเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ทำให้ชีวิตของคนในสังคมได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน เรื่องของโทษหรือว่าสิ่งที่อาจเป็นอันตรายก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

การพนันออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนที่รวดเร็ว รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพนันผ่านทางโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น

จากการสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการเล่นพนัน ประจำปี 2560 พบว่า คนไทย ร้อยละ 75.2 หรือเกือบ 40 ล้านคน เคยเล่นการพนัน โดยมีจำนวนผู้ที่เล่นพนันฟุตบอลราว 2.5 ล้านคน เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15-25 ปี กว่า 6 แสนคน และมีนักพนันหน้าใหม่ที่เริ่มเล่นการพนันครั้งแรกในปีที่ผ่านมาถึง 1.1 แสนคน

การลดปัจจัยจากการพนันของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติที่พบว่า ในช่วงปี 55-59 การพนันออนไลน์ที่เด็กวัยรุ่นนิยมมากที่สุดคือฟุตบอล โดยในระหว่างปี 58-59 ได้มีเว็บไซต์การพนันมากถึง 213,000 เว็บไซต์ ทำให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงใหญ่ เนื่องจากการเข้าถึงง่าย และเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้สถานการณ์การเล่นพนันของเด็กมัธยมต้นพบว่า เด็กม.1 ถึง ม.3 รู้จักการเล่นพนันจากคนในครอบครัว ชุมชน และญาติ โดย 1 ใน 4 บอกว่า รู้สึกอยากเล่นพนันเมื่อเห็นผู้ใหญ่เล่น ซึ่งปัญหาของการพนันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงิน แต่สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการถูกโกง เจ้ามือจ่ายเงินไม่ครบ นำไปสู่ความเครียด เสียการเรียน ปัญหาเศรษฐกิจ การทะเลาะวิวาท จนไปถึงการขู่กรรโชก และปัญหาครอบครัวในที่สุด

ฟุตบอลโลก เป็นเทศกาลกีฬาใหญ่ที่มาทุก 4 ปี และมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้น ทำให้การพนันฟุตบอลในรูปแบบเดิมพัฒนาเข้าสู่การพนันออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่การพนัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือยุคไหนก็คือการพนัน ที่นำไปสู่ปัญหาทางสังคม หากทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของปัญหา และร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังจะเกิดเป็นพลังในการผลักดันให้การป้องกันสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ