ป้ายกำกับ ปลากัด

รีวิวพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

ปลากัด เป็นปลาขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงาม เลี้ยงดูง่าย จึงมักเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกๆ ของใครหลายๆ นอกจากนี้ปลากัดยังมีอิทธิพลต่อคนไทยในอดีตอย่างมาก เพราะถือเป็นการสอดแทรกภูมิปัญญาของไทยในการเลี้ยงดูผ่านวัฒนธรรมมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน ผ่านพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของปลากัดต่างๆ รวมถึงวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้อง การเพาะพันธุ์ และการรักษายามเจ็บป่วย