‘ไร้บ้าน ไม่ไร้ฝัน’ เติมเต็มพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

การสร้างบ้านบนพื้นที่ 330 ตารางวา อาจจะไม่ได้กว้างขวางมากนัก แต่สำหรับกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัย พื้นที่ขนาดนี้สามารถเติมเต็มความฝัน และฟื้นฟูจิตใจให้พวกเขาสามารถยืนหยัดต่อไปในสังคมได้

การสร้างบ้านบนพื้นที่ 330 ตารางวา อาจจะไม่ได้กว้างขวางมากนัก แต่สำหรับกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัย พื้นที่ขนาดนี้สามารถเติมเต็มความฝัน และฟื้นฟูจิตใจให้พวกเขาสามารถยืนหยัดต่อไปในสังคมได้

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

“บ้านเตื่อมฝัน ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่” ออกแบบภายใต้แนวคิด “ศูนย์ตั้งหลักชีวิตและศูนย์พัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนไร้บ้าน” และจะมีการดำเนินงานสร้างอีก 2 ศูนย์ที่ จ.ขอนแก่น และรังสิต ซึ่งจะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน

สำหรับบ้านเตื่อมฝัน ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 79/2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะให้หยิบยืมทุนและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ เมื่อมีรายได้ก็นำเงินมาคืนเพื่อให้เป็นทุนสำหรับคนไร้บ้านคนอื่นต่อไป

“ผมเชื่อว่า ถ้าไม่เจอปัญหาหนักผู้คนคงไม่หนีออกมาจากครอบครัวหรือชุมชนอย่างแน่นอน แสดงว่าต้องมีอะไรที่ทำให้เขาไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ แต่พอหลุดออกมานี่แหละคือสิ่งสำคัญ พวกเราจะเข้ามาหนุนเสริมยังไง ให้เขายืนอยู่ และกลับสู่สังคมใหม่ได้” นายสมพร หารพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เล่าถึงเกณฑ์การเข้าพักบ้านเตื่อมฝันที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ห้องชั่วคราวโดยคิดค่าใช้จ่ายรายวัน 10 บาท เพื่อมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟ จัดพื้นที่กว้างให้นอนร่วมกันโดยมีที่นอนและหมอนให้ยืมชั่วคราว

2. ห้องประจำ 350 บาท/เดือน จัดเป็นห้องที่มีฉากกั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัว

3. ห้องมั่นคง 450 บาท/เดือน เป็นห้องที่มีผนังอิฐและประตูไม้กั้น

ราคาห้องประจำและห้องมั่นคงที่เกินมา 50 บาทจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการให้แต่ละคนเก็บออมเอาไว้กรณีต้องการกลับคืนบ้านของตนเอง หรือออกจากศูนย์ฟื้นฟูฯ ไปสร้างครอบครัว 

สรุป

การเรียกที่นี่ว่า “ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน” เนื่องจากไม่ได้ดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังพัฒนาศักยภาพของคนไร้บ้าน โดยเบื้องต้นได้มีการเสริมสร้างทักษะกลุ่มอาชีพช่าง เกษตร และเบเกอรี่ และภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยในการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของคนไร้บ้าน

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

%d bloggers like this: