Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ

เคยถามตัวเองไหมว่า แต่ละวันเราสร้างขยะมากน้อยแค่ไหน? การไม่สร้างขยะคือคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาขยะ แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เราทุกคนสร้างขยะกันทุกวัน แล้วอะไรคือทางออกของปัญหานี้?

เคยถามตัวเองไหมว่า แต่ละวันเราสร้างขยะมากน้อยแค่ไหน? การไม่สร้างขยะคือคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาขยะ แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เราทุกคนสร้างขยะกันทุกวัน แล้วอะไรคือทางออกของปัญหานี้?

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

นิทรรศการหมุนเวียน “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” นิทรรศการที่จะชวนสำรวจพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ และนำเสนอทางออกของปัญหานี้ พร้อมตัวอย่างนวัตกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงระดับชาติ เพื่อย้อนกลับมาถามว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องเริ่ม “ลดการสร้างขยะ” และ “จัดการขยะ” เสียที

“เรื่องขยะไม่ใช่เรื่องใหม่ และเราผลักดันเรื่องนี้กันมาไม่ต่ำกว่า 3 ทศวรรษ พอถึงจุดที่เรารับรู้ว่าปัญหานี้เริ่มโถมทับสังคมจนอยู่เฉยไม่ได้ เราจึงต้องกลับมาจุดประกายในเรื่องของปัญหาขยะอีกครั้งหนึ่ง”

ขยะที่มากเกินและการจำกัดขยะที่ไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อโลก ทำให้เกิดความแปรปรวนกับสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายประเทศที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้พัฒนาสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ยิ่งทำให้มีการผลิตขยะมากขึ้นตามมา และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย

“สำหรับนิทรรศการ ‘Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ’ จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งกระตุ้น แต่คงไม่เพียงพอ เพราะทุกคนต้องช่วยกันผลักดันช่วยให้ประเทศไทยลดขยะ และสร้างสุขภาวะจากการลดปัญหาจากขยะต่อไป โดยหวังว่าทุกคนจะช่วยกัน”

นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องนี้ ต้องการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เข้าชม ได้มาเรียนรู้ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ขยะล้นโลกในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1. Waste Land ที่จะทำให้เห็นในเรื่องของการ Check & Shock ให้กับผู้เข้าชมรู้ว่า พฤติกรรมของขยะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ตั้งแต่บ้าน โรงเรียน ร้านค้า สำนักงาน ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรามีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดขยะได้อย่างไร 2. Waste Game & Waste Movie ที่จะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาขยะในปัจจุบัน และวิธีการแยกขยะประเภทต่าง ๆ 3. Waste Wow แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดจากการนำขยะมารีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อลดขยะโดยเฉพาะ และ 4. Waste World จุดแสดงการเรียนรู้ต้นแบบวิธีการจัดการขยะในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ

โดยนิทรรศการนี้จะแสดงให้เห็นการจัดการแยกขยะ การนำกลับมาใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไปจนถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลักดันนโยบายระดับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากปัญหาจากขยะ

“หากมีการจัดการขยะทางต้นทางแล้ว ปลายทางก็ต้องจัดการด้วยเช่นกัน” หากรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะ แต่ทางสำนักงานเขตนำขยะที่เก็บมารวมเอาไว้ที่เดียวกันก็ไม่เกิดประโยชน์ จึงอยากเสนอให้หน่วยงานที่จัดเก็บขยะจ่ายเงินค่าขยะที่ถูกแยกประเภท แทนการเก็บค่าบริการจากชุมชน แต่หากบ้านไหนไม่คัดแยกขยะค่อยเก็บค่าบริการ ซึ่งทางเขตก็สามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วมาจัดการต่อได้ แต่กระบวนการนี้ต้องไม่มีคำว่าผิดกฎหมาย เพื่อการกำจัดขยะสู่ Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะอย่างแท้จริง

สรุป

การจัดการขยะควรเริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือ จากตัวเรา ลดการสร้างขยะเกินความจำเป็น ใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ รวมไปถึงการงดรับถุงพลาสติก นอกจากนี้การจัดการของหน่วยงานจัดการขยะก็ควรช่วยกันจัดการที่ปลายทางด้วย เพื่อให้ขยะที่ถูกคัดแยกมาจากต้นทาง ไม่เสียเปล่า

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

ภาพโดย สสส.

%d bloggers like this: