บุคลิก 5 แบบของผู้ใช้เฟซบุ๊ก

การพัฒนาการสื่อสารในปัจจุบันก่อให้เกิด “ชีวิตดิจิทัล (Digital Life)” ชีวิตที่เชื่อมกันด้วยระบบดิจิทัล ในอนาคตมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากไม่มีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์เลย ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เฟซบุ๊กหรือเป็นอะไรก็ตาม เพราะมนุษย์ต้องมีทั้งตัวจริง มีเลือดเนื้อ แล้วก็มีตัวตนในโลกไซเบอร์ ถึงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ

การพัฒนาการสื่อสารในปัจจุบันก่อให้เกิด “ชีวิตดิจิทัล (Digital Life)” ชีวิตที่เชื่อมกันด้วยระบบดิจิทัล ในอนาคตมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากไม่มีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์เลย ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เฟซบุ๊กหรือเป็นอะไรก็ตาม เพราะมนุษย์ต้องมีทั้งตัวจริง มีเลือดเนื้อ แล้วก็มีตัวตนในโลกไซเบอร์ ถึงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •
Blur Face
Blur Face

สถาบันวิจัยสากลแมคคินซี่ (McKinsey Research Global Institute) ได้ประเมินสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันว่า จะถูกยกระดับจากยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสังคมที่ผู้ใช้งานไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์เพียงเพื่อติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมโยงเท่านั้น แต่จะเข้าถึงทั้งโลกออนไลน์จนกลายเป็น “รูปแบบการดำเนินชีวิตดิจิทัล (Digital lifestyle/Digital journey)”

ทั้งนี้เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่เข้าถึงเป้าหมายได้มากที่สุดในประวัติศาตร์ และยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยมีปริมาณการใช้งานที่บ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 จนทำให้เกิดงานวิจัยในกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ มากมาย และในบทความนี้ ปรภ ได้นำส่วนหนึ่งของบทความทางวิชาการมาเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มบุคลิกภาพแบบใดกันแน่

hand of person using smartphone
person using smartphone

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงตัว

การใช้งานเฟซบุ๊กของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงตัว เป็นผู้ที่มีบุคลิกชอบแสดงตัวเป็นคนชอบเข้าสังคม ช่างคุย ร่าเริง เป็นกันเอง และมักจะเป็นฝ่ายเข้าไปทักทายผู้อื่นก่อน มีการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ชอบทำกิจกรรม

a man smiling
smile

คนกลุ่มนี้พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างชัดเจนกว่าบุคลิกภาพแบบอื่น โดยมักจะใช้เฟซบุ๊กบ่อยและใช้ครั้งละนานๆ โดยนักวิชาการต่างประเทศอธิบายเหตุผลนี้เอาไว้ว่า…

Rich-get-Richer หมายถึงการที่ผู้ใช้งานแม้จะได้พูดคุยกับเพื่อนในโลกจริงแล้ว ก็ยังใช้เฟซบุ๊กเพิ่มช่องทางให้ได้พูดคุยในโลกออนไลน์ด้วลักษณะที่เป็นคนช่างคุย เข้ากับคนง่ายจึงชอบแชร์สิ่งต่างๆ ชอบกดไลก์และแสดงความเห็นแก่ผู้อื่น

person holding iphone space grey open twitter
person holding iphone

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม

การใช้เฟซบุ๊กของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ด้วยความที่เป็นคนสุภาพ อ่อนโยน จิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักยืดหยุ่นผ่อนปรนให้ความร่วมมือกับผู้อื่น มักหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับผู้อื่น ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี คนกลุ่มนี้มักจะใช้เฟซบุ๊กไม่บ่อย และในแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาไม่นาน

Gay couple
Gay couple

ด้วยความที่คนกลุ่มนี้มักเป็นมิตรกับผู้อื่นจึงมักจะถูกแท๊กอยู่บนรูปภาพของผู้อื่นอยู่เสมอ แต่คนกลุ่มนี้มักจะไม่นิยมกดไลก์ อาจมาจากบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่คิดว่าการกดไลก์อาจทำให้เพื่อนคนอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างอาจเกิดความไม่พกใจได้

อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้เมื่อโพสต์อะไรบางอย่างในเฟซบุ๊กของตนเองหรือผู้อื่นมักใช้ข้อความที่แสดงความรู้สึกดีและแสดงความเป็นมิตร

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก

การใช้เฟซบุ๊กของคนกลุ่มที่มีจิตสำนึกเป็นผู้มีวินัยในตนเอง จัดระเบียบชีวิตได้ดี มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนที่มีแรงจูงใจผลักดันให้ตนเองประสบความสำเร็จและหมั่นพัฒนาตนเอง

Photo by christian buehner on Unsplash

คนกลุ่มนี้ใช้เฟซบุ๊กน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น และมีเพื่อนในเฟซบุ๊กเพียงไม่กี่คน เพราะมองว่าเฟซบุ๊กทำให้เสียเวลา และไม่ได้ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้มักชอบอัพโหลดรูปภาพ เพราะเป็นคนขยันและมีระเบียบจึงชอบจัดระบบบรรดารูปภาพต่างๆ ของตนเอง

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว

คนกลุ่มนี้เป็นผู็ที่ไม่สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ของตัวเองได้ เป็นคนชอบวิตกกังวล โกรธง่าย เสียใจง่าย มีอารมณ์เปราะบาง นึกถึงแต่ตัวเองจนทำให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่ไม่ค่อยดี

Man
Man

การใช้เฟซบุ๊กของผู้มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมักจะนิยมใช้บ่อยและชอบเขียนบันทึกส่วนตัว เพราะบันทึกที่เขียนมีความสำคัญในการบ่งบอกตัวตน ต้องการให้คนอื่นสนใจ ชอบโพสต์สถานะ และแสดงความเห็นทั้งทางบวกและลบ

โดยส่วนมากเป็นกลุ่มที่นิยมกดไลก์ เพราะเป็นวิธีบรรเทาอารมณ์ทางลบโดยการเข้าไปกดไลก์ให้เพื่อน และหวังว่าเพื่อนจะกดไลก์ให้เป็นการตอบแทน

man using smartphone and holding jeans
man using smartphone

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์

ผู้ที่มีบุคลิกในรูปแบบนี้เป็นผู้ที่เต็มใจรับฟังแนวคิดใหม่ๆ มีจินตนาการ มีอารมณ์สุนทรีย์ กระตือรือร้น ใจกว้าง และเปิดเผย โดยมากคนกลุ่มนยี้มักใช้เฟซบุ๊กมากและบ่อย ใช้ครั้งละนานๆ เพราะต้องการสัมผัสประสบการณ์การสื่อสารทางเลือกแบบใหม่ ซึ่งการใช้เฟซบุ๊กตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

Gay couple
Gay couple

คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการทำกิจกรรมบนเฟซบุ๊กหลายอย่าง เช่น เขียนบันทึกข้อมูลส่วนตัว โพสต์ข้อความและติดตามอ่านข้อความของผู้อื่น ชอบกดไลก์ เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกต่างๆ

ปัจจุบันระยะเวลาในการใช้งานของกลุ่มนี้ลดลง เพราะมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย เฟซบุ๊กจึงไม่ใช่ประสบการณ์ใหม่อีกต่อไป

A man with a globe
A man with a globe

สรุป

บทความนี้เขียนโดย รศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งสรุปพฤติกรรมได้ว่า ผู้นิยมใช้เฟซบุ๊กมีสองกลุ่มคือ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว และมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ส่วนผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีจิตสำนึก และเปิดใจรับประสบการณ์ไม่นิยมใช้เฟซบุ๊ก

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

อ้างอิง
• กมลรัฐ อินทรทัศน์ (2551) ผลที่เกิดจากกระแสการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อสังคมปัจจุบัน
• ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข (บก.) (2554) สื่อออนไลน์ Born to be Democracy
• ปิยะชาติ อิศรภักดี. (2559). Branding 4.0
• วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2556) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการใช้เฟซบุ๊ก
• สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2558). รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558
• Amichai (2010) Social network use and personality.
• Bachrach (2012) Personality and patterns of Facebook usage.
• Moore (2012) The influence of personality of Facebook usage, wall posing, and regret.
• Kirtpatrick, D. (2011). The Facebook effect: The inside story of the company that is connectingthe world.
• Ross (2009) Personality and motivations associated with Facebook use.
• Wehrli (2008) Personality on social network sites: An application of the five factor model.

ภาพประกอบจาก unsplash

บทความน่าอ่านต่อ


บทความล่าสุดในหมวด Lifestyle

• • •

หลักจิตวิทยา สร้างคำตอบรับจากผู้ฟัง

• • •


Leave a Reply

%d bloggers like this: