สิงโตเรียนรู้พฤติกรรมเกย์จากมนุษย์

การศึกษาในประเทศเคนย่าเผย สิงโตเรียนรู้เลียนพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันจากนักท่องเที่ยว ส่งผลกระทบการขยายพันธุ์ในอนาคต

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

Ezekial Mutua หัวหน้าคณะผู้บริหารจัดจำแนกประเภทภาพยนตร์ของประเทศเคนย่า เล่าว่า สิงโตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเกย์ที่ไปอุทยานแห่งชาติและแสดงออกถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ทำให้เกิดการเลียนแบบในสิงโต

ช่างภาพ Paul Goldstein ได้ปล่อยภาพถ่ายของสิงโตตัวผู้ที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กับสิงโตตัวผู้เช่นกัน Mutua ได้ประณามถึงสิ่งชั่วร้าย โดยมองว่าสิงโตถูกปีศาจครอบงำ และทำให้การขยายพันธุ์ในอนาคตของสิงโตจะสูญสิ้นลง

แนวคิดที่ดีของการมีเพศสัมพันธ์แม้กระทั่งในหมู่สัตว์ก็คือเพื่อการให้กำเนิด สิงโตสองตัวไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ดังนั้นเราจะสูญเสียสายพันธุ์สิงโต

ทั้งนี้ประเทศเคนย่ามีกฎหมายเข้มงวดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและไม่มีการป้องกัน ซึ่งมีการดำเนินคดีกับกลุ่ม LGBT กว่า 600 คน ในระหว่างปีพ.ศ.2553 – พ.ศ. 2557 และยิ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่าประเทศนี้มีนโยบายแม้กระทั่งกับสิงโตที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันอีกด้วย

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

ที่มา : advocate
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

บทความน่าอ่านต่อ

Leave a Reply

%d bloggers like this: