6 ขั้นตอน สู่การยอมรับความเป็นเกย์

การที่เกย์สักคนจะอยู่ในสังคมโดยไม่มีใครรู้ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "แอบ" ย่อมก่อให้เกิดความอึดอัด และกดดันภายในตัวเอง แม้ว่าสังคมไทยจะเปิดกว้างในเรื่องของรสนิยมทางเพศ แต่ด้วยวัฒนธรรมของแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน ทำให้หลายคนยังต้องจำใจปกปิดมันเอาไว้ในใจและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเพศภาวะที่สังคมคาดหวัง

การที่เกย์สักคนจะอยู่ในสังคมโดยไม่มีใครรู้ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “แอบ” ย่อมก่อให้เกิดความอึดอัด และกดดันภายในตัวเอง แม้ว่าสังคมไทยจะเปิดกว้างในเรื่องของรสนิยมทางเพศ แต่ด้วยวัฒนธรรมของแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน ทำให้หลายคนยังต้องจำใจปกปิดมันเอาไว้ในใจและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเพศภาวะที่สังคมคาดหวัง

บทความที่ ปรภ จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นเรื่องวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยจริง โดยจะพาผู้อ่านทุกคนมาทำความรู้จักกับกระบวนการที่เกย์คนหนึ่งจะเปิดเผยรสนิยมทางเพศออกมา ว่ามันผ่านขั้นตอนใด และจะส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •
Man wearing make up
Man wearing make up

ยังมีเกย์อีกหลายคนที่ “แอบ” เพียงเพราะว่าตัวเองยังไม่ยอมรับในตัวเอง ไม่ยอมรับความชอบของตัวเอง ไม่ยอมรับว่าตัวเองชอบเพศเดียวกัน เป็นเพราะการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดธรรมชาติ ผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเพียงเท่านั้น

6 กระบวนการ การยอมรับรสนิยมทางเพศ

การที่เกย์สักคนจะเปิดเผยออกมาว่าตนเองเป็นเกย์ จะต้องเกิดการยอมรับในตนเองเสียก่อน โดยมีงานวิจัยที่ได้วิเคราะห์ประสบการณ์การยอมรับความเป็นเกย์เอาไว้ ผ่าน 6 กระบวนการดังนี้

1. การเริ่มสัมผัสรสนิยมทางเพศแบบเกย์ของตนเอง

การที่ผู้ชายคนนึงจะรับรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์ ในขั้นตอนนี้จะเริ่มสับสน เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นเกย์ และพยายามปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่เกย์ เพราะสังคมปัจจุบันรวมถึงค่านิยมไทย แต่สำหรับบางคนก็จะพบว่าตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงเลย

2. การก้าวไปสู่ความชัดเจนในการเป็นเกย์ของตนเอง

ผู้ชายที่ยังไม่ชัดเจนในตนเอง จะเจอประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเกย์ เช่น การเผชิญกับอคติทางลบของสังคมที่มีต่อเกย์ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย การมีคนรักเป็นผู้ชาย ที่จะช่วยให้บุคคลนั้นชัดเจนและเข้าใจในตัวตนเกย์ของตนเองมากขึ้น

3. การยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง

พอผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกย์มาก็จะเกิดการยอมรับ และเข้าใจในความเป็นเกย์ของตนเอง เริ่มเข้าสังคมของกลุ่มเกย์ และเริ่มทำใจยอมรับสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อาจส่งผลตามมามากขึ้น

4. การเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศแบบเกย์

เมื่อยอมรับตนเองได้แล้ว ก็จะเริ่มถามกับตัวเองถึงการยอมรับของคนรอบข้าง ต้องการให้ครอบครัว สังคม เพื่อน ยอมรับในความเป็นเกย์ของตนเอง และเริ่มเปิดเผยให้ครอบครัว สังคม และเพื่อนรับรู้

5. การใช้ชีวิตของเกย์

เมื่อสังคมรอบข้างยอมรับได้แล้ว เกย์ผู้นั้นก็จะเริ่มเข้าใจถึงข้อจำกัดในการใช้ชีวิตแบบเกย์ และเริ่มพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับชีวิตเกย์ที่เปิดเผย ซึ่งคนรอบข้างเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาดังกล่าวด้วย

6. การเกิดบูรณาภาพของบุคลิกภาพ

การที่เกย์เปิดรับประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเข้าสู่ตัวตน ก็จะเริ่มเกิดความลงตัว รู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเอง ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง มีความสุขกับการเป็นเกย์ มีความทระนงในความเป็นเกย์ และไม่พยายามเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวจริงของตัวเอง

man-with-flower
man with flower

จากประสบการณ์ของ ปรภ ที่ได้ผ่านกระบวนการนี้มาจนสิ้นสุดแล้ว เมื่อมองย้อนกลับไปก็พบเจอกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่กระบวนการแรก 

เพราะผมเองไม่ยอมรับในความเป็นเกย์ ด้วยสังคมและค่านิยมที่ยังไม่เปิดรับ ทำให้เกิดการสับสนและปิดกั้นตัวเองมาอย่างยาวนานถึงขั้นลองคบกับผู้หญิงด้วยสถานะแฟน 

แต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ตัวเองทำให้ต้องเลิกรากันและยอมรับ บอกกับตัวเองว่า ผมเป็นเกย์ เมื่อยอมรับได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะบอกครอบครัว เพื่อน และเมื่อทั้งหมดให้การยอมรับ ชีวิตของผมก็เหมือนปลดล็อก สามารถเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจ มีความสุขกับการใช้ชีวิต และไม่เคยกังวลเรื่องนี้อีกเลย

Drag Queen
Drag Queen

การที่เกย์ยอมรับตนเองจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่มีค่านิยมและหลักการความเชื่อมั่นของตนเอง
 • พร้อมยืนยันความคิดความเชื่อของตนเองเมื่อเกิดกรณีขัดแย้งในความคิดเห็น
 • พร้อมเปลี่ยนแปลงความคิดตนเองเมื่อพบว่าไม่ถูก
 • สามารถตัดสินใจในการกระทำของตนและยอมรับการกระทำนั้น
 • เป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบัน ไม่กังวลถึงเรื่องอนาคตหรือเรื่องในอดีต
 • มีความเชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เมื่อเผชิญกับความล้มเหลว
 • เป็นผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเองเท่าเทียมกับผู้อื่นในฐานะมนุษย์เหมือนกัน
 • มีความรู้สึกว่าตนไม่ได้เหนือหรือด้อยกว่าผู้อื่น
 • เป็นผู้ที่สามารถรับการชื่นชมสรรเสริญจากผู้อื่นได้อย่างไม่รู้สึกเขิน
 • สามารถยอมรับความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น
 • เห็นว่าความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความโกรธ ความรัก ความเศร้า เป็นความรู้สึกธรรมชาติ
Man in water
Man in water

สำหรับใครที่ยังไม่เปิดเผยตนเอง ปรภ ขอแนะนำให้ลองเริ่มที่เปิดใจกับตัวเองดูก่อน ยอมรับตัวเองให้ได้ แล้วจะมองว่ามันไม่ได้มีอะไรผิด เราสามารถเป็นคนดีในสังคมได้ตราบใดที่เรายังเป็นเรา เพียงแค่รสนิยมทางเพศของเราอาจไม่ตรงตามเพศเท่านั้นเอง

สรุป

มันไม่ใช่เรื่องผิดกับกรที่เราจะไปชอบใคร แต่มันผิดที่เราไม่ยอมรับความจริงที่ตัวเองเป็น และขั้นร้ายแรงคือการหลอกตัวเองว่าชอบผู้หญิง นำไปสู่การแต่งงานและหย่าร้างในท้ายที่สุด อย่าทำร้ายคนอื่นเพียงเพราะตัวคุณไม่ยอมรับตัวเองเลยครับ

จงรักและเคารพตัวจริงของตัวเอง

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลบางส่วนจาก :
– ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ (2555) การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย

บทความที่น่าอ่านต่อ

9 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: