เกย์ 3 กลุ่มบนเฟซบุ๊ก

เกย์ส่วนใหญ่จะเปิดเผยตัวเองในโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าในโลกแห่งความจริง เพราะเกย์จะเปิดเผยตนเองในทุกพื้นที่ที่ตนเองมีความรู้สึกว่าปลอดภัย หรือไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างในพื้นที่เหล่านั้น

เกย์ส่วนใหญ่จะเปิดเผยตัวเองในโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าในโลกแห่งความจริง เพราะเกย์จะเปิดเผยตนเองในทุกพื้นที่ที่ตนเองมีความรู้สึกว่าปลอดภัย หรือไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างในพื้นที่เหล่านั้น 

บทความในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งบทความวิชาการที่ ปรภ ขอนำเสนอให้ผู้อ่านได้รู้จักถึง 3 ประเภทการเปิดเผยรสนิยมทางเพศของกลุ่มชายรักชายบนเฟซบุ๊ก โดยอ้างอิงผลงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาจริงดังต่อไปนี้

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •
man with technology
man with technology

ยุค 4.0 ที่หลายคนให้ความสำคัญ เมื่อมองถึงเรื่องของกลุ่มเกย์ (ชายรักชาย) ก็พบว่า อินเทอร์เน็ตสร้างประโยชน์ให้กับชาวเกย์มากมาย การแสดงตัวตนในโลกความจริงส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในพื้นที่เฉพาะกลุ่ม เช่น บาร์เกย์ ผับเกย์ หรือคลับเฉพาะกลุ่มเกย์ มากกว่าการแสดงออกตามห้าง หรือตามพื้นที่สาธารณะ

ทั้งนี้พื้นที่สาธารณะบางแห่งที่ถูกสร้างความหมายว่าเป็นพื้นที่เฉพาะของกลุ่มเกย์ เช่น การไปมีเพศสัมพันธ์กันกลางสวนสาธารณะ หรือถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า การเอ้าดอร์นั่นเอง

นั่นเพราะเกย์จะเปิดเผยตนเองในทุกที่ที่ตนเองรู้สึกว่าปลอดภัย หรือได้รับการไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างในพื้นที่เหล่านั้น แต่มีกลุ่มเกย์บางกลุ่มที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการเปิดเผยตนเอง

Man with smartphone

ปัจจุบันเราสามารถเปิดเผยตนเองได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเฟซบุ๊กที่แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และมันยังสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 

เกย์ 3 กลุ่มบนเฟซบุ๊ก

ในอดีตผู้คนจะเปิดเผยตนเองผ่านทางวาจา หรือทางอ้อมด้วยพฤติกรรม แต่ในปัจจุบัน เกย์หลายคนเปิดเผยตนเองด้วยการตั้งค่าในส่วนของข้อมูลพื้นฐานว่า เป็นกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน ซึ่งจากงานวิจัยของ Owens ได้จำแนกกลุ่มเกย์ที่เปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กไว้ 3 กลุ่มดังนี้

1. Out and proud

เกย์กลุ่มนี้ใช้ใช้เฟซบุ๊กในการยืนยันเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง ใช้ภาษา ถ้อยคำ และโพสต์เนื้อหาที่ทำให้คนเข้าในเฟซบุ๊กแล้วรู้ทันทีว่าตนเองเป็นเกย์

คนกลุ่มนี้มีความสบายใจที่จะเปิดเผยตนเอง มีความเห็นว่าการเปิดเผยในเฟซบุ๊กง่ายกว่าชีวิตจริง เพราะสามารถเลี่ยงการปะทะด้วยวาจาของครอบครัว และการดูถูกของคนใกล้ชิดได้

2. Out and discreet

เกย์กลุ่มนี้จะเปิดเผยตนเองอย่างระมัดระวัง จะเปิดเผยว่าตนเป็นเกย์กับเพียงแค่คนสนิทอย่างเดียว และระมัดระวังในการลงรูปภาพหรือโพสต์ที่ชี้นำว่าตนเองเป็นเกย์ แต่จะอนุญาตให้คนบางกลุ่มเห็นเพื่อความสบายใจของตนเอง

เปรียบกับการที่เราตั้งค่าให้เห็นโพสต์เฉพาะกลุ่ม การโพสต์ที่พยายามเลี่ยงเนื้อหาที่จะแสดงออกว่าตนเป็นเกย์

3. Facebook closeted

คนกลุ่มนี้ไม่เปิดเผยว่าตนเองเป็นเกย์ผ่านทางเฟซบุ๊ก และแสดงออกอย่างเต็มตัวว่าตนเองเป็นชายแท้ และมักจะซ่อนข้อมูลทุกอย่างที่จะเชื่อมโยงว่าตนเป็นเกย์ หากมีคนรักก็จะห้ามไม่ให้โพสต์รูปคู่ลงเฟซบุ๊ก ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เปิดเผยอย่างเต็มตัว

facebook

ทั้งนี้การที่กลุ่มเกย์นิยมเล่นแอปพลิเคชันหาคู่ ก็ทำให้หลายคนปรับแต่งโปรไฟล์ของตนเองได้ตามต้องการเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้กิจกรรมบางอย่างทำได้ยากในโลกแห่งความเป็นจริง

เพราะการถามบทบาททางเพศสัมพันธ์ว่าอีกฝ่ายเป็นรุกหรือรับ เราไม่ค่อยได้ยินกันในตามสถานที่ต่าง ๆ หรือการจะถามถึงเรื่อง 18+ อื่น ๆ ที่เราจะกล้าสนทนามากขึ้นหากอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ต

สรุป

อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ปราศจากอคติ ทุกคนสามารถปรับแต่งอัตลักษณ์ของตนเอง และเลือกแสดงอัตลักษณ์ตามที่ตนเองต้องการได้ เกย์ส่วนใหญ่จึงเลือกเปิดเผยตนเองบนเฟซบุ๊กหรือสังคมออนไลน์ของตัวเองก่อน เพราะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย เลือกกลุ่มผู้รับสารได้ จากนั้นจึงอาจขยายไปสู่โลกของสังคม

• • • กลับสู่หน้าหลัก • • •

เรื่องโดย ปรภ ไม่ใช่ รปภ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลบางส่วนจาก :
– Goffman, E. (1959) The presentation of self in everyday life
– Owens, Z. D. (2016) Is it facebook official?. Journal of homosexuality
– ชินวร ฟ้าดิษฐี (2552) เว็บไซต์เกย์ พื้นที่สาธารณะสำหรับคนชายขอบ. วารสารดำรงวิชาการ
– เนติ สุนทราวราวิทย์ (2553) การสร้างความหมายและตัวตน “เกย์” ในพื้นที่แห่งความเป็นจริงและ พื้นที่ไซเบอร์

บทความน่าอ่านต่อ

6 Comments

  1. […] สังคมในยุคนั้นที่อินเทอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทมากขึ้น การพูดคุยผ่าน MSN การสร้างสังคมออนไลน์ Hi5 ไปจนถึง facebook, twitter หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ทำให้เริ่มมีเกย์ส่วนมากเปิดเผยตัวออกมา มีการแสดงออกกันมากขึ้น การเปิดเผยของเกย์บนสังคมออนไลน์อ่านต่อได้ที่ผมยอมรับว่าเป็นเกย์ คลิก […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: